Διαγραφή Ιστοσελίδας

1. Στη σελίδα Τα Project Μου, επιλέξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στη Διαγραφή project.

2. Επιβεβαιώστε πως επιθυμείτε τη διαγραφή της σελίδας κάνοντας κλικ στο Ναι, διαγραφή.

3. Συμπληρώστε τον κωδικό σας και εφόσον το επιθυμείτε συμπληρώστε τους λόγους για τους οποίους διαγράφετε την ιστοσελίδα σας. Κάντε κλικ στη Διαγραφή project.

Συμβουλή: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως διαγράφετε τη σωστή ιστοσελίδα. Μετά τη διαγραφή μίας σελίδας, δε θα είναι δυνατό να την ανακτήσετε.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;