Προσθήκη Σελίδας

1. Kάντε κλικ στις ΣΕΛΙΔΕΣ.

Adding a New Page

2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη σελίδας.

Adding a New Page

3. Επιλέξτε το template της σελίδας και κάντε κλικ στο Επιλέξτε.

Adding a New Page

4. Συμπληρώστε το όνομα της σελίδας και κάντε κλικ στη Δημιουργία.

Adding a New Page

5. Δημοσιεύστε τις αλλαγές.

Συμβουλή: Στο μενού ΣΕΛΙΔΕΣ, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των σελίδων σας καθώς και να δημιουργήσετε υποσελίδες.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;