Προσθήκη Υποσελίδων

1. Κάντε κλικ στις ΣΕΛΙΔΕΣ.

Adding a Subpage

2. Μπορείτε να δημιουργήσετε υποσελίδες κάνοντας κλικ και σέρνοντας μία σελίδα προς τα δεξιά, διατηρώντας την παράλληλα κάτω από την κύρια σελίδα της.

Adding a Subpage 3. Δημοσιεύστε τις αλλαγές σας.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναταξινομήσετε τις σελίδες σας με τον ίδιο τρόπο.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;