Αναταξινόμηση Σελίδων

1. Κάντε κλικ στις ΣΕΛΙΔΕΣ.

How to Reorder Pages

2. Η αναταξινόμηση των σελίδων σας γίνεται σύροντας μία σελίδα επάνω ή κάτω στη λίστα σελίδων.

How to Reorder Pages

3. Δημοσιεύστε τις αλλαγές σας.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε υποσελίδες με τον ίδιο τρόπο.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;