Προσθήκη Ενημέρωσης για Cookies

1. Κάντε κλικ στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

How to Add Cookie Consent

2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις ιστοσελίδας, κάντε κλικ στην Εμφάνιση αποδοχής cookies. Αν το κουμπί είναι γκρι, η λειτουργία είναι ανενεργή. Αν το κουμπί είναι μπλε, η λειτουργία είναι ενεργή.

How to Add Cookie Consent

3. Δημοσιεύστε τις αλλαγές σας.

4. Η ενημέρωση για τα cookies θα εμφανιστεί στην κορυφή της ιστοσελίδας σας:

How to Add Cookie Consent


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;