Αλλαγή Κωδικού σε Λογαριασμό E-mail

1. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό του λογαριασμού email σας απευθείας από τη διαχείριση της ιστοσελίδας, κάνοντας κλικ στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

How to change password for email account

2. Στην καρτέλα Λογαριασμοί Email, κάντε κλικ στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ EMAIL.

How to change password for email account

3. Επιλέξτε το λογαριασμό email για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε κωδικό.

How to change password for email account

4. Κάντε κλικ στην Αλλαγή κωδικού. Συμπληρώστε το νέο κωδικό. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

How to change password for email account

Πλέον μπορείτε να εισέλθετε χρησιμοποιώντας το νέο σας κωδικό.


Δεν πήρατε την απάντηση που θέλατε;